Beam Central Vacuum System - Electrolux
Instalacija sistema u novogradnji

 

Ako planirate ili upravo gradite VAŠ novi dom, zahtevajte da Vam u projektima predvide i Beam sistem za centralno usisavanje.

Pre svega treba da uplanirate i odredite mesta za ugradnju usisne mašine, kuhinjskog adaptera i mesta čuvanja usisnog creva sa priključcima na svakom nivou.

U skandinavskim zemljama ne može da se dobije dozvola za gradnju objekta bez urađenog projekta sistema za centralno usisavanje.

UGRADNJA SISTEMA ZA CENTRALNO USISAVANJE

1. Prva etapa je postavljanje cevovoda.
Cevna instalacija sistema za centralno usisavanje se postavlja nakon što su ugrađene instalacije vodovoda i kanalizacije i elektroinstalacije, a pre betoniranja poda i pre oblaganja zidova.

2. Druga etapa je ugradnja moćne usisne mašine, postavljanje zidnih utičnica i ugradnja specijalnih priključaka kao npr. kuhinjskog adaptera. Ova faza sledi posle završetka gradnje, odnosno pre molerskih radova.

Za besprekorno funkcionisanje sistema za centralno usisavanje neophodno je da se izradi odgovarajući projekat. Pošto se aparat i sistem cevi trajno ugrađuju, poslove vezane za izradu projekata i ugradnju sistema treba da izvode stručno osposobljena lica.

<nazad